Berichten Door: Bodil

Voortgang uitvoering The Marker

In het fraaie dronebeeld komen de contouren van de onderscheidende gebouwdelen binnen The Marker al duidelijk in beeld. De basis van de stedelijke laag is intussen in ruwbouw op hoogte en binnenkort ontwikkelen zich hieruit de beide hoogteaccenten. Parallel aan de Markendaalseweg en het beoogde tracé van de derde fase Nieuwe Mark werkt Bouwbedrijf van

Hoogste punt bereikt van het project De Zaanse Helden

Het hoogste punt van het project De Zaanse Helden in Zaandam is bereikt. De Zaanse Helden bestaat uit acht verschillende woontorens met totaal 607 appartementen, 1375 m² aan commerciële ruimten, een daktuin en gebouwde parkeervoorzieningen. De gemeenschappelijke, natuur-inclusieve daktuin, ontworpen door LOLA Landscape Architects en Deltavormgroep, zorgt voor sociale cohesie en verbinding tussen het aangrenzende

Publicatie De Waterfabriek in Eigen Huis & Interieur

In de editie 5-2023 van Eigen Huis & Interieur wordt ruim aandacht besteed aan het project De Waterfabriek te Breda. Het project betreft de herontwikkeling van het rijksmonumentale fabrieksgebouw uit 1904 naar vier individuele woningen. Fotografie: Louis Lemaire

Interview met Lode Havermans in BN de Stem over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige snoepfabriek De Faam in Breda

Na een intensieve samenwerking tussen de initiatiefnemers Stebru en Synchroon, de gemeente Breda, MTD landschapsarchitecten, Rho adviseurs en Havermans : Hielkema Architecten is de ontwikkelvisie door het college van B&W vastgesteld. De Faam ontwikkeling zal straks samen met het reeds in aanbouw zijnde Eureka! plan een nieuwe groene woonwijk vormen.

Vooruitgang uitvoering The Marker

Goed zichtbaar zijn de contouren van de planontwikkeling met in totaal 170 woningen en commerciële ruimten aan de Markendaalseweg te Breda. De volledig verdiepte parkeerkelder is inmiddels gerealiseerd en vormt straks aan de westzijde van het plan de kademuur van de derde fase van De Nieuwe Mark.

havermans : hielkema architecten 30 jaar!

Op 1 mei 1993 richtte Lode Havermans zijn architectenbureau op in Breda. Vanaf juli 2004 trad Abe Hielkema toe tot de directie van het bureau. En vandaag bestaat havermans : hielkema architecten 30 jaar! Een bijzondere periode ligt achter ons en kijken terug op de realisatie van mooie projecten. Wij kijken met veel enthousiasme naar

Voortgang uitvoering De Zaanse Helden

Met bijzonder spectaculaire dronebeelden komen de contouren van de in totaal 8 woontorens prachtig in beeld. Parallel aan het spoor in de nabijheid van het centrum van Zaanstad wordt door de mannen van Stebru Bouw hard gewerkt aan de realisatie van de ruim 600 woningen met straks een prachtig uitzicht over het aanwezige slagenlandschap in

Oplevering Woonhuis VtK

Op een ruim perceel van ongeveer 2800m² gelegen aan de rivier de Mark tegen het centrum van Breda ontwierp HHA een ruime villa met tuinhuis. Het perceel wordt ontsloten via een smalle brug over het water. Het meer besloten entreegebied opent zich achter de voordeur naar de tuin en rivier. De aaneenschakeling van functies en

Nominatie voor de Reynaers projectprijs 2022

Met de uitbreiding van Tandartspraktijk 3H in Bavel is havermans:hielkema architecten genomineerd voor de Reynaers Projectprijs 2022. Tandartspraktijk 3H, gevestigd in het voormalig bankgebouw aan de Kerkstraat te Bavel, werd uitgebreid van 2 naar 4 behandelkamers in combinatie met een nieuwe onderzoeks- en personeelsruimte. Waarbij het bestaande pand intern is gerenoveerd. In dit project zijn

Hoogste punt Woonhuis VtK

De uitvoering van woonhuis VtK door Bouwbedrijf Gelens vordert richting de geplande oplevering in september 2022. Op 29 april jl. hebben wij met opdrachtgevers en het uitvoeringsteam stil gestaan bij het bereiken van het hoogste punt.

Publicatie Plantage Muidergracht

In 2016 werd de Plantage Muidergracht te Amsterdam opgeleverd. Afgelopen maand werd opnieuw aandacht besteed aan dit project middels een projectpublicatie op Divisare.

Start uitvoering The Marker

Aan de Markendaalseweg te Breda is de start gemaakt met de realisatie van 158 appartementen, 12 grondgebonden woningen en commerciële ruimten. De locatie zal met de nieuwe bouwvolumes een nieuw relatie aangaan met de stad. Met het plan The Marker wordt de aanzet gegeven voor de gewenste oost west verbindingen als onderdeel van het kern winkelgebied van

Start uitvoering De Zaanse Helden

Aan het Mahoniehout te Zaandam is de start gemaakt met de realisatie van ruim 600 woningen in tien afzonderlijke woongebouwen, De Zaanse Helden, die met een dubbellaags parkeergebouw verbonden worden. De uitvoering zal medio 2025 zijn afgerond. Op het dek van het parkeergebouw wordt een natuurinclusieve parkinrichting voorzien, geïnspireerd op het nog aanwezige slagenlandschap. Het verhoogde

Sloop voormalig UWV-kantoor

Decennialang bepaalde de gevelwand van het voormalige UWV-kantoor het straatbeeld aan de Markendaalseweg te Breda. Het langgerekte bouwvolume dat oorspronkelijk voor het autobedrijf Vriens werd opgericht en later als UWV-kantoor in gebruik werd genomen wordt gesloopt om ruimte te maken voor de woningbouwontwikkeling van The Marker. De nieuwe bouwvolumes van The Marker laten ruimte vrij om

Oplevering Tandartspraktijk Bavel

De in het voormalig bankgebouw aan de Kerkstraat te Bavel gevestigde Tandartspraktijk Zweverink werd uitgebreid van 2 naar 4 behandelkamers in combinatie met een nieuwe onderzoeks- en personeelsruimte. Het huidige pand is intern gerenoveerd. De uitbreiding naar de 4 behandelruimten wordt gevonden aan de achterzijde van het pand middels een 3-tal glazen volumes die qua positie en

Oplevering fase 1 Woonhuis VtK

Op een ruim perceel van ongeveer 3000m2 gelegen aan de rivier de Mark tegen het centrum van Breda ontwerp HHA een ruime villa met tuinhuis. Het perceel wordt ontsloten via een smalle brug over het water. Het meer besloten entreegebied opent zich achter de voordeur naar de tuin en rivier. De aaneenschakeling van functies en

Nog steeds actueel

In 2005 werd de Gemeentewerf De Kets te Loon op Zand opgeleverd. Afgelopen week werd opnieuw aandacht besteed aan dit project middels een projectpublicatie op Divisare en Archello.

Uit het archief

Recentelijk passeerden wij de in 2001 opgeleverde eerste Wijkschool van Den Bosch aan de Graafseweg aldaar. Destijds grote programmatische druk op het perceel dat resulteerde in een speelplaats voor de bovenbouw op het dak van het gebouw en autoparkeerplaatsen tegen de gevel op maaiveld. Nu tot onze opluchting en blijdschap eindelijk ruimte voor groen aan

Afstudeerproject ‘Beu’

havermans:hielkema architecten heeft het afstudeerproject ‘Beu’ van Bodil Havermans ruimtelijk ondersteund. Bodil Havermans is jongstleden juli afgestudeerd aan AKV St. Joost Breda. ‘Beu’ is een installatie die gaat over genoodzaakt thuiszitten door moeilijk zichtbare of zelfs onzichtbare gezondheidsproblemen. Samen met vier andere ervaringsdeskundigen neemt Bodil je mee in de ervaringen, waarin drie onderwerpen centraal staan:

Publicatie Gasthuisvelden

In september 2016 werd door de gemeenteraad van Breda de Visie Gasthuisvelden vastgesteld waarmee de aanzet werd gegeven voor de herontwikkeling van de diverse deelgebieden. In het eerste deelgebied Noord wordt de herontwikkeling van de voormalige UWV locatie aan de Markendaalseweg ter hand genomen. Ter gelegenheid van de diverse ontwikkelingen in het gebied De Gasthuisvelden is door de gemeente

De Zaanse Helden in nieuwsbrief De Architect

Het stedenbouwkundig toekomst perspectief voor de gemeente Zaanstad is vastgelegd in het programma MAAK.Zaanstad en verdeeld over vier gebieden: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Het Centrum-gebied is opgesplitst in de deelgebieden: Centrum Oost, Stationsgebied, Centrum West en Russische buurt/Houthavenkade. In het stationsgebied (Inverdan, masterplan Sjoerd Soeters) en het westen van het centrum zijn de ontwikkelingen

Ondertekening anterieure overeenkomst De Zaanse Helden

Op donderdag 28 maart ondertekenden wethouders Hans Krieger en Songül Mutluer namens de gemeente Zaanstad symbolisch de anterieure overeenkomst voor het ambitieuze project De Zaanse Helden met de ontwikkelcombinatie Impact Vastgoed en Stebru. Het sluiten van de anterieure overeenkomst is de officiële start van de werkzaamheden voor de herontwikkeling van de voormalige Vrodest-locatie, dichtbij station Zaandam, tot

Start uitvoering nieuwbouw TTV Amsterdam

Met de feestelijke onthulling van het bouwbord aan de President Kennedylaan is het startsein gegeven voor de uitvoering van de nieuwe sportaccommodatie voor de Tafeltennisvereniging Tempo Team Amsterdam.

Oplevering Woonhuis V

Na een uitvoeringsduur van 1 jaar is de verbouwing van het appartement gelegen aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam opgeleverd.

Boekpresentatie en tentoonstelling HHA te Antwerpen

Ter gelegenheid van de boekpresentatie ‘1994 – 2014 havermans : hielkema architecten’ is in de kunstgalerie Schoots & Van Duyse te Antwerpen een tentoonstelling over het werk van HHA ingericht.