Vooruitgang uitvoering The Marker

Nieuws 03 mei 2023

Goed zichtbaar zijn de contouren van de planontwikkeling met in totaal 170 woningen en commerciële ruimten aan de Markendaalseweg te Breda. De volledig verdiepte parkeerkelder is inmiddels gerealiseerd en vormt straks aan de westzijde van het plan de kademuur van de derde fase van De Nieuwe Mark.