Start uitvoering The Marker

Nieuws 02 februari 2022

Aan de Markendaalseweg te Breda is de start gemaakt met de realisatie van 158 appartementen, 12 grondgebonden woningen en commerciële ruimten. De locatie zal met de nieuwe bouwvolumes een nieuw relatie aangaan met de stad. Met het plan The Marker wordt de aanzet gegeven voor de gewenste oost west verbindingen als onderdeel van het kern winkelgebied van de stad Breda tussen de voormalige kazerneterreinen Seelig en Chassé. Het plan grenst straks aan de later te realiseren derde fase van de Nieuwe Mark. De geplande oplevering is eind 2023.