Berichten in de categorie: Publicatie

Interview met Lode Havermans in BN de Stem over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige snoepfabriek De Faam in Breda

Na een intensieve samenwerking tussen de initiatiefnemers Stebru en Synchroon, de gemeente Breda, MTD landschapsarchitecten, Rho adviseurs en Havermans : Hielkema Architecten is de ontwikkelvisie door het college van B&W vastgesteld. De Faam ontwikkeling zal straks samen met het reeds in aanbouw zijnde Eureka! plan een nieuwe groene woonwijk vormen.

Publicatie Plantage Muidergracht

In 2016 werd de Plantage Muidergracht te Amsterdam opgeleverd. Afgelopen maand werd opnieuw aandacht besteed aan dit project middels een projectpublicatie op Divisare.

Nog steeds actueel

In 2005 werd de Gemeentewerf De Kets te Loon op Zand opgeleverd. Afgelopen week werd opnieuw aandacht besteed aan dit project middels een projectpublicatie op Divisare en Archello.

Publicatie Gasthuisvelden

In september 2016 werd door de gemeenteraad van Breda de Visie Gasthuisvelden vastgesteld waarmee de aanzet werd gegeven voor de herontwikkeling van de diverse deelgebieden. In het eerste deelgebied Noord wordt de herontwikkeling van de voormalige UWV locatie aan de Markendaalseweg ter hand genomen. Ter gelegenheid van de diverse ontwikkelingen in het gebied De Gasthuisvelden is door de gemeente

De Zaanse Helden in nieuwsbrief De Architect

Het stedenbouwkundig toekomst perspectief voor de gemeente Zaanstad is vastgelegd in het programma MAAK.Zaanstad en verdeeld over vier gebieden: Noord, Midden, Centrum en Zuid. Het Centrum-gebied is opgesplitst in de deelgebieden: Centrum Oost, Stationsgebied, Centrum West en Russische buurt/Houthavenkade. In het stationsgebied (Inverdan, masterplan Sjoerd Soeters) en het westen van het centrum zijn de ontwikkelingen