Interview met Lode Havermans in BN de Stem over de herontwikkeling van het terrein van de voormalige snoepfabriek De Faam in Breda

Publicatie 07 augustus 2023

Na een intensieve samenwerking tussen de initiatiefnemers Stebru en Synchroon, de gemeente Breda, MTD landschapsarchitecten, Rho adviseurs en Havermans : Hielkema Architecten is de ontwikkelvisie door het college van B&W vastgesteld. De Faam ontwikkeling zal straks samen met het reeds in aanbouw zijnde Eureka! plan een nieuwe groene woonwijk vormen.