Profiel

HHA is een architectenbureau, geleid door Lode Havermans en Abe Hielkema, met ruim 25 jaar ervaring in het realiseren van complexe projecten op verschillende schaalniveaus in het private en publieke domein. Hierbij staat het streven naar duurzame ontwerpoplossingen centraal voor de specifieke locatie en omgeving, de gebruiker en de opdrachtgever. Wij bereiken dit door een zeer nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, overheden en betrokken adviseurs, waarbij wij geloven in een solide koppeling tussen site specifieke- en sociaal maatschappelijke omstandigheden, programma, gebruik en kosten. Dit resulteert in bijzondere stedenbouwkundige en architectonische ontwerpen die worden gerealiseerd met een ruime technische expertise en aandacht voor detail en maakbaarheid.

In het ontwerpproces komt deze samenwerking tot uiting door een interactieve onderlinge afstemming, waaruit een sterk basisidee of thematiek ontstaat, dat gedurende het gehele ontwerpproces tot en met de uitvoering als toetssteen blijft fungeren. Zo ontstaan unieke projecten met een eigen passend antwoord op de ontwerpvraag; onze zoektocht naar de vanzelfsprekendheid van de opgave. Naast de digitale technieken werken wij met maquettes als middel voor onderzoek en presentatie. Met het fysieke ruimtelijke model komt het ontwerp tot leven, maakt het tastbaar en geeft een goede indruk van de verschijningsvorm en de inpassing in de omgeving.

Team

HHA werd in 1993 opgericht door Lode Havermans. In de periode tot juli 2004 werd gewerkt aan een grote verscheidenheid van projecten, zoals grootschalige woningbouwprojecten, projecten voor de zorg, stedenbouwkundige ontwerpen, specifieke utilitaire projecten en infrastructurele werken, waaronder diverse bruggen.

Vanaf juli 2004 trad Abe Hielkema toe tot de directie van het bureau. Nadien groeide het bureau verder door met een inmiddels zeer ervaren multidisciplinair team en werden grotere opdrachten aanvaard waarmee het bureau zich steeds ruimer kan profileren. De medewerkers van HHA spelen een actieve rol in de interactieve samenwerking met adviseurs en opdrachtgever, zowel op het gebied van techniek als ontwerp. Door deze nauwe en directe betrokkenheid ontstaat een efficiënte invulling van het proces tot en met de realisatie.

Boek

Op 1 februari 2014 werd ter gelegenheid van de boekpresentatie HHA 1994 – 2014 een tentoonstelling georganiseerd in Galerie Schoots en van Duyse te Antwerpen. Het boek bevat een selectie van 14 uitgelichte projecten en wordt ingeleid door Hans Ibelings. De beelden, getoond in de tentoonstelling en in het boek, zijn van de hand van architectuurfotograaf Rene de Wit. Rene hield bij de opening van de tentoonstelling een korte lezing over de relatie van de fotografie en de architectuur van HHA.

Bekijk hier het bladerboek

Bekijk hier de tentoonstelling

Bekijk hier de lezing van Rene de Wit