Geschiedenis

havermans : hielkema architecten Is in 1993 opgericht door Lode Havermans en voerde de naam LodeHavermansArchitecten tot 1 juli 2011. Sinds 1 juli 2004 is Abe Hielkema toegetreden als partner. havermans : hielkema architecten werkt aan een verscheidenheid van projecten, zoals grootschalige woningbouwprojecten, projecten voor de zorg, stedenbouwkundige ontwerpen binnen voornamelijk herstructurerings opgaven, specifieke utilitaire projecten en infrastructurele werken, waaronder diverse bruggen.

Visie

Met liefde voor het vak geloven wij in een solide koppeling tussen programma, beeld en kosten voor iedere afzonderlijke opgave, beheerst door een heldere en open procesgang. Met deze werkwijze is een hoog kwaliteitsniveau haalbaar. Het ontwerpproces verloopt parallel binnen een open communicatie tussen alle betrokken partijen. Bij ieder project nemen Lode Havermans en Abe Hielkema de ontwerpverantwoordelijkheid en blijven tijdens het gehele proces direct betrokken. Ieder project start vanuit een uniek pakket van geformuleerde randvoorwaarden van waaruit een eenvoudig maar krachtig concept of thema wordt geformuleerd: het zoeken naar de vanzelfsprekendheid van de opgave. Het concept of thematiek is in de methodiek van havermans : hielkema architecten van grootbelang en in die zin ‘heilig' te noemen, omdat het helderheid schept in alle fasen van het ontwerp- en bouwtraject. Het functioneert als toetssteen bij in- en externe communicatie tussen alle betrokkenen binnen het project.

Lode Havermans

 • 1984-1989 Technische Universiteit Delft, Architectuur
 • 1993 Oprichting LodeHavermansArchitecten te Breda
 • 1997-2001 Lid bestuur BNA kring West-Brabant
 • 1998-1999 Medeoprichter Architectuur Instituut Breda, Gebouw F
 • 1999-2002 Lid commissie Welstand Architectuur en Monumenten gemeente Breda
 • 2000-2002 Lid programmacommissie Gebouw F
 • 2011 LodeHavermansArchitecten wordt havermans : hielkema architecten

Abe Hielkema

 • 1993-1996 Technische Universiteit Eindhoven, Architectuur
 • 1997-2004 Werkzaam bij LodeHavermansArchitecten
 • 2004 Partner LodeHavermansArchitecten
 • 2006 Medeoprichter BAU (Breda Architects United)
 • 2009-2015 Lid commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Breda
 • 2011 LodeHavermansArchitecten wordt havermans:hielkema architecten

Team

 • Rawien Akloe - tekenaar/projectleider
 • Astrid van den Broek - secretariaat
 • Ellen van Eijk - administratie
 • Jelle Havermans - maquettes
 • Lode Havermans - architect
 • Abe Hielkema - architect
 • Jan Huis in 't Veld - junior architect
 • Martijn Krijger - tekenaar/projectleider

Samenwerking

 • Yurr Grafisch Ontwerp
 • Burg, Burg.
 • Grosfeld van der Velde Architecten
 • Architectuurfotografie Rene de Wit