havermans : hielkema werd in 1993 opgericht door Lode Havermans. Vanaf juli 2004 trad Abe Hielkema toe tot de directie van het bureau. Nadien groeide het bureau verder door tot een inmiddels zeer ervaren multidisciplinair team en werden grotere opdrachten aanvaard waarmee het bureau zich steeds ruimer kan profileren.

De medewerkers van HHA spelen een actieve rol in de interactieve samenwerking met adviseurs en opdrachtgever, zowel op het gebied van techniek als ontwerp. Door deze nauwe en directe betrokkenheid ontstaat een efficiënte invulling van het proces tot en met de realisatie.

In de verschillende ontwerp- en technische projectfasen is de 3D BIM technologie een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze werkmethodiek. Hiermee geven wij onze opdrachtgevers in een vroeg stadium van het ontwerpproces inzicht in de planvorming, waardoor wij samen in staat zijn om geïntegreerd te werken. Alle bouwplannen worden uitgewerkt met Revit en Autocad.

Maak kennis met het team

Lode Havermans Architect en founding-partner

Abe Hielkema Architect en partner

Rawien Akloe Projectleider en technisch ontwerper

Martijn Krijger BIM coördinator en technisch ontwerper

Jan Huis in ’t Veld Architect

Niek van Laere Architect

Jordy van Gorkum Junior architect

Marc Schreurs BIM modelleur

Mats Monden BIM modelleur

Dagmar Geelen BIM modelleur

Bart van Leijsen BIM modelleur

Jelle Havermans Maquettebouwer

Bodil Havermans Grafisch ontwerp

Astrid van den Broek Secretariële ondersteuning

Ellen van Eijk Financiële administratie

Naast de digitale technieken werken wij met maquettes als middel voor onderzoek en presentatie. Met het fysieke ruimtelijke model komt het ontwerp tot leven, maakt het tastbaar en geeft een goede indruk van de verschijningsvorm en de inpassing in de omgeving.

havermans : hielkema architecten door de ogen van architectuurfotograaf René de Wit:

‘In hun gebouwen worden lijnen van verdiepingen onderdeel van een structuur die eindeloos gevarieerd verbanden duidelijk maken en verbanden leggen. Soms zijn ze als grid herkenbaar, dan weer omranden ze scherp gesneden vlakken. Daarna zijn ze weer onderdeel van de structuur in een gevelvlak waarin geen steen hetzelfde is.’

havermans : hielkema architecten door de ogen van architectuurhistoricus Hans Ibelings:

‘Voor havermans : hielkema geldt ontegenzeglijk dat een gebouw meer is dan een ontwerp. Op tekening is slechts een abstracte aanduiding te zien van wat nadien met grote precisie, en gebaseerd op gedegen bouwkundige kennis, tot stand kan worden gebracht.’