Het Faam-terrein ligt aan de noordzijde van het centrum van Breda en ten zuiden van de noordelijke rondweg. Net boven het Faam-terrein ligt de Euretco locatie die net als het Faam terrein herontwikkeld wordt. Beide locaties liggen ingeklemd tussen de bestaande wijken Belcrum en Doornbos-Linie en vormen een nieuwe stadswijk met een eigen identiteit.

Behoud en transformatie iconisch fabrieksensemble

De Faamontwikkeling wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de voormalige Faam snoepfabriek die tot 2013 in functie was. De Faam fabriek is tot die tijd uitgegroeid tot een icoon van de stad. Een van de belangrijke speerpunten in de herontwikkeling van de Faamlocatie is het behoud en de transformatie van dit bestaande fabriekscomplex. Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamische stadswijk met een mix van wonen, werken en ontspannen, waarbij het industriële erfgoed de inspirator is.

Faam ontwikkeling ontleent haar identiteit aan industrieel erfgoed

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de nieuwe stadswijk zijn gebaseerd op de aansluiting op de Stationslaan en de ruimtelijke verbinding met Breda-Noord. De nieuwe stadswijk is ingedeeld in zes bouwvelden met ieder een eigen massaopbouw en dynamiek. Hierbij geldt een basishoogte van vier tot zes bouwlagen die in de massaopbouw de contouren van de bouwvelden volgen. 

Waar deze stedelijke lagen in het plangebied zorgen voor de ruimtelijke verbinding in massaopbouw en materialisering, geven de accenten betekenis aan de eigen identiteit van de afzonderlijke ontwikkeling van De Faam en het Euretco terrein. De accenten binnen de ontwikkeling van het Euretco terrein zijn in de architectonische uitwerking verbonden met de stedelijke laag en met aanliggende wijken Linie en Belcrum. Hier is sprake van een sculpturale metselwerk architectuur. De hoogteaccenten binnen de ontwikkeling van het Faam-terrein ontlenen hun identiteit aan de karakteristiek van het industriële erfgoed (de zogeheten ingenieurs esthetiek) en in de kleurreferentie naar de productie van het snoepgoed. 

Een stedelijke omgeving met ruimte voor biodiversiteit

De autovrije openbare ruimte van de nieuwe stadswijk vormt een verbindend en maximaal doorwaadbaar gebied, zowel in de noord-zuid richting (van naar Breda-Noord naar het centrum) als in oost-westrichting. De invulling van de openbare ruimte is gebaseerd op een schakeling van bijzondere (semi-) openbare en private buitenruimtes, met eigen identiteiten en gebruiksmogelijkheden. Dit ‘pallet’ aan plekken biedt zowel een differentiatie in gebruiks- en belevingswaarde en heeft tegelijkertijd samenhang in materiaalgebruik, details en uitstraling die uitdrukking geven aan het industrieel erfgoed. 

Binnen het plangebied is maximaal ingezet op een duurzame, klimaatadaptieve, natuurinclusieve en gezonde woon- en leefomgeving. Hiermee wordt een stedelijke omgeving gecreëerd met ruimte voor biodiversiteit. Doordat de beplanting zo gevarieerd is, biedt dit tegelijkertijd een aantrekkelijke woon-, leef- en speelomgeving door alle seizoenen heen, met een hoge gebruiks- en belevingswaarde.

Faam identiteit in meerdere lagen

De productie van De Faam fabriek bestond uit gekleurd snoepgoed, Faam drop en Faam pepermunt. Een onderdeel van de architectonische uitwerking is het onderzoek naar de toepassing van de kleuren die voortkomen uit de oorspronkelijke productie van het snoepgoed in de gevels van de nieuwe gebouwen door middel van het toepassen van glazuren op de gevelstenen.

Ook loopt onderzoek naar een mogelijke toepassing van het feitelijke snoepgoed die in een schaalvergroting als ornament in de gevels opgenomen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld een de herkenbaarheid bij de entrees van de gebouwen.

De naam van de fabriek is weergegeven op de schermgevel in een eigen lettertype. Dit lettertype gaat niet verder dan de op de schermgevel aanwezige letters. Op basis van de aanwezige letters is inmiddels een compleet Faam alfabet ontworpen, dat toegepast kan worden bij toekomstige uitingen in communicatie en op gebieds- en gebouwniveau.

Nieuws over dit project

Specificaties De Faam - Breda

Locatie
Stationslaan, Breda
Programma
650 Appartementen en 3000m² commerciële ruimten
Oppervlakte
54000m²
Oppervlakte terrein
24000m²
Team
Lode Havermans, Abe Hielkema, Rawien Akloe, Jan Huis in 't Veld, Niek van Laere, Michael Yuen, Marc Schreurs
Ontwerp
2020 - 2022
Realisatie
2024 - 2027
Opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie Stebru en Synchroon
Constructeur
S3
Installaties
Techniplan
Bouwfysisch adviseur
Bureau Bouwfysica
Landschapsarchitect
MTD Landschapsarchitecten