De Tongerlose Hoef is een van oorsprong Abdijhoeve en is samengesteld uit een langgevelboerderij, bakhuis, tiendschuur, karschop, potstal en schaapskooi. De historie van deze hoeve gaat terug tot 1232. In 1967 werd de hoeve aangemerkt als Rijksmonument. De hoeve is thans in gebruik als woonzorg complex.

Aan de zijde van de Thomas van Aquinostraat is de eerdere gebouwde toevoeging aan het complex uitgebreid met twee afzonderlijke bouwvolumes met ieder 4 zorgappartementen.

Referentie naar schuurtypologie

De twee nieuwbouwvolumes sluiten aan op de bestaande schuurtypologieën en zijn zodanig op de locatie geplaatst dat ze een eigen positie innemen binnen het totale ensemble. De keuze van het materiaal, hout en zink, maakt een scherpe detaillering mogelijk. Het bestaande bouwvolume aan de Thomas van Aquinostraat is volledig zwart geschilderd om alle nieuwe aansluitingen en bestaande perforaties in een terughoudend beeld te kunnen vangen.

De Archizinc Trophy 2010 voor de Tongerlose Hoef

Quote uit het juryrapport: ‘Details illustreren het raffinement van het ontwerp, wat aantoont dat een eenvoudig ontwerp niet onverenigbaar is met een verfijnde afwerking.’

Specificaties Tongerlose Hoef - Tilburg

Locatie
Tilburg
Programma
12 Begeleid wonen appartementen
Oppervlakte
880m²
Oppervlakte terrein
9320m²
Team
Lode Havermans, Abe Hielkema, Mario Maas, Michel Bruijs
Ontwerp
2005 - 2006
Uitvoering
2007 - 2008
Opdrachtgever
Amarant
Constructeur
Van Boxsel Engineering
Installaties
Nelissen Ingenieursbureau
Aannemer
Winters Bouwbedrijf