Parallel aan het spoor, op het voormalige terrein van de Drie Hoefijzers in Breda, bevindt zich een nieuw woningbouwproject. Op het terrein waar vroeger bier gebrouwen werd, komt nu de verbinding tot stand met de wijk Linie-Doornbos. In het stedenbouwkundig plan, dat ontworpen is door Diederendirrix architectuur & stedenbouw, is een mix van woontypologieën opgenomen in een sterk verschillende verschijningsvorm. Om deze verscheidenheid te maximaliseren, heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om met vijf architectenbureaus te werken. Wij hebben in totaal 14 woningen in vier typologieën ontworpen.

Het spoor als verbindende factor

De woonwijk is gerealiseerd op een voormalige industriële locatie direct aan het spoor. De 14 verspreid gelegen woningen in het plangebied roepen het beeld op van aaneengeschakelde wagons op het spoor. Deze referentie is uitgewerkt in het materiaal- en kleurgebruik van de woningen. Het kleurenpalet van de gevelsteen is op de koperkleur afgestemd. Voor alle woningen is dezelfde kleur gevelsteen gebruikt, in verschillende formaten en in verschillende metselwerkverbanden. De verschillende typen gaan ieder op hun eigen manier de verbinding aan met de omgeving. 

Koperen erkers en geluidwerende voorzieningen

Het gevelmetselwerk aan de spoorzijde, in dikformaat en half steens verband, sluit samen met de koperkleurige erkers aan op de verwijzing naar het spoor. Achter de erkers gaan de vereiste geluidwerende voorzieningen schuil. 

Tegelverband maakt gebalanceerde compositie

Het gevelmetselwerk aan de Stationslaan is uitgevoerd in tegelverband, waarbij alleen de strek en de kop gebruikt kunnen worden. De gevelopeningen worden binnen het grid van de gevelsteen gepositioneerd waarmee een gebalanceerde compositie ontstaat.