Woonzorgcomplex De IJpelaar

 • Ontwerp

  2007 - 2009
 • Realisatie

  2008 - 2016
 • Programma

  196 (zorg)appartementen en 32 PG plaatsen
 • Locatie

  Overakkerstraat, Breda
 • Opdrachtgever

  Woningcorporatie Laurentius
Gerelateerde projecten

Het bestaande woonzorgcomplex de IJpelaar is gelegen in een parkachtige omgeving in het zuidoosten van de stad Breda en wordt binnen de opgave volledig vervangen door een gefaseerde nieuwbouw. Het programma voorziet naast het zorgcentrum met 32 PG plaatsen en 46 intramurale wooneenheden en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een restaurant, winkels, dagopvang, huisarts en fysiotherapie in een woonprogramma van 150 wooneenheden.
In de stedenbouwkundige planvorming spelen de strikte eisen uit het bestemmingsplan een belangrijke rol, waarnaast in het plan wordt uitgegaan van een maximaal behoud van de groenkwaliteit van het bestaande park. Aldus ontstaat een lineaire structuur van bouwvolumes die door een identieke materialisatie en gevelopbouw worden verbonden.