The Marker

 • Ontwerp

  2014 - 2020
 • Realisatie

  2021 - 2023
 • Programma

  158 appartementen, 12 grondgebonden woningen en commerciële ruimten
 • Locatie

  Markendaalseweg, Breda
 • Opdrachtgever

  Residential I Breda
Gerelateerde projecten

In september 2016 werd door het college van B&W Breda de Ruimtelijke Visie Gasthuisvelden vastgesteld. De ruimtelijke visie Gasthuisvelden is opgedeeld in drie deelgebieden die in programma en tijd ten opzichte van elkaar verschillen. Havermans Hielkema Architecten werkte mee aan de totstandkoming van deze ruimtelijke visie. De voormalige UWV-locatie aan de Markendaalseweg te Breda maakt deel uit van de eerste ontwikkelfase.

De Markendaalseweg is de belangrijkste toegangsweg vanuit het zuiden van de singelring naar het stadcentrum van Breda. Parallel aan de Markendaalseweg en tussen de ontwikkellocatie van The Marker en het voormalige kazerneterrein Seelig Noord bevindt zich de zone voor de derde fase van De Nieuwe Mark. Met deze derde fase wordt de oorspronkelijke haven van Breda weer verbonden met de singel aan de zuidzijde van het stadscentrum. Ook werkte Havermans Hielkema Architecten in de periode van 2003 tot 2010 mee aan het ontwerp voor de eerste en tweede fase van de Nieuwe Mark. Binnen dit project realiseerde Havermans Hielkema Architecten tevens een drietal bruggen het nieuwe rioolgemaal.

Het huidige langgerekte UWV-gebouw van circa 140 meter begeleidt thans de Markendaalseweg en vormt een strak doorgaand profiel. Met de beoogde herontwikkeling wordt het profiel van de Markendaalseweg gewijzigd en opent het zicht naar het achter gebied. De herontwikkeling bestaand uit twee U-vormige bouwmassa’s waarbinnen in totaal 7 afzonderlijke bouwdelen worden verdeeld. In het verlengde van de bestaande Concordiastraat en de Bleekstraat worden verbindingen gemaakt naar de toekomstige derde fase van de Nieuwe Mark, waarmee de visuele relatie van de Markendaalseweg naar het voormalige kazerneterrein Seelig Noord in ere wordt hersteld. Iedere bouwmassa is voorzien van een bescheiden hoogte accent waarmee enerzijds de verbinding met het bestaande te handhaven appartementencomplex aan de Fellenoordstraat wordt gemaakt en anderzijds vormt het de begeleiding naar de doorsteek richting de Nieuwe Mark. Het plan omvat 169 woningen verdeeld over verschillende typologieën inclusief 32 sociale huurwoningen. Aan de Markendaalseweg is in de plint ruimte opgenomen voor commerciële voorzieningen.

In de komende periode zal nauw samengewerkt worden met de gemeente Breda ten behoeve van de afstemming voor de realisatie van de derde fase Nieuwe Mark. De volledig verdiepte parkeergarage en de bouwdelen die straks in het water komen te staan zullen straks de kademuren vormen van de derde fase Nieuwe Mark.

In het eerste kwartaal van 2021 zal na het verkrijgen van de vergunningen gestart worden met de sloop van de bestaande opstallen. Aansluitend kan rond de zomerperiode gestart wordt met de bouw om het project begin 2023 op te kunnen leveren. Aansluitend aan de realisatie van The Marker kunnen de kades van de derde fase Nieuwe Mark tot aan de Fellenoordstraat gerealiseerd worden.

zie project RV Gasthuisvelden
zie project Nieuwe Mark
zie project Rioolgemaal Markendaalseweg