Kop van de Noordstraat

 • Ontwerp

  2005 - 2010
 • Programma

  Stadsentree, appartementen en winkelcentrum
 • Locatie

  Axelsedam, Terneuzen
 • Opdrachtgever

  Ontwikkelcombinatie Kop van de Noordstraat
Gerelateerde projecten

Een uitgebreide analyse van de historische stedenbouwkundige ontwikkeling van de locatie vormt een belangrijk uitgangspunt voor de planvorming.
1600-1800
De Noordstraat als oorspronkelijke stedelijke lintbebouwing. De locatie fungeert als stadspoort in zuidelijke richting.
1891 -1900
Het kanaal van Gent naar Terneuzen stimuleert de stedelijke groei. De stad breidt zich in oostelijke richting uit langs het kanaal waarmee de Noordstraat van richting verandert. Hoewel de zichtlijn in zuidelijke richting blijft bestaan, draait de kop van de Noordstraat van zuid naar oost en ontstaat er op de locatie een pleinvormige ruimte.
2006
De situatie die rond 1900 is ontstaan, is tot op heden karakteristiek voor de locatie. Door de demping van een gedeelte van het kanaal en de bouw van een kantoorgebouw langs de voormalige Axelse Brug is de route in oostelijke richting verder versterkt.
Door gebruik te maken van de huidige stedenbouwkundige karakteristiek en door toevoeging van een pleinruimte op de as van de Axelsedam wordt de oude binnenstad met de nieuwe stad aan de overkant van het kanaal verbonden. Tevens wordt het stedelijk profiel van de kanaalzone als uitgangspunt genomen waarmee de historische groenzone langs het kanaal kan worden hersteld.