De voormalige muziekschool aan de Haagdijk te Breda heeft haar functie verloren. Het pand met een oorspronkelijke kamstructuur is deels gesloopt om plaats te maken voor appartementen.

Logistiek bepalend voor plan

Het te behouden bouwdeel direct aan de Haagdijk is aan weerszijden uitgebreid met twee nieuwe volumes om de straatgevel ‘af te maken’. Haaks op de Haagdijk is een nieuw bouwvolume geplaatst dat is georiënteerd op de monumentale binnentuin van het oorspronkelijke complex. De half verdiepte parkeergarage wordt ontsloten via de Donkvaart.

Een rijk gedetailleerde entree

De voormalige muziekschool werd oorspronkelijk opgericht als Oude Mannenhuis en in 1906 ontworpen door P.J. van Genk. De gevel van de oude muziekschool, met een rijk gedetailleerde hoofdentree, wordt gekenmerkt door herhaling in details zoals vensters, ornamenten en bogen. Dit is typisch voor de Katholieke Gestichtsstijl. Dit principe is in het nieuwe ontwerp op een eigentijdse manier doorgezet.

In harmonie met de binnentuin

Het nieuwe bouwvolume aan de binnentuin is volledig wit uitgevoerd waardoor een gelijkwaardige begrenzing van de binnentuin ontstaat, samen met de tegenoverliggende bestaande monumentale bebouwing.

Historische uithangtekens op de Haagdijk

Sinds 2000 zijn in opdracht van de Ondernemersvereniging De Haagdijken met regelmaat unieke uithangtekens aan de gevels van 25 panden aan de Haagdijk bevestigd. Deze uithangtekens vertellen het verhaal van de bewoners en winkeliers in de Haagdijk dat teruggaat tot de verre Middeleeuwen. De uithangtekens zijn ontworpen door Klaartje Scheer en Eloi Koreman. De Trompetter siert de gevel van de voormalige muziekschool.