De locatie aan de Dr. Struyckenstraat bevindt zich in de wijk De Heuvel in Breda. Het stedenbouwkundige plan is ontworpen door stedenbouwkundige W.F.J. Schaap, en de architecten F.P.J. Peutz en M.J. Granpré Molière. De Heuvel is als een van de eerste naoorlogse wijken van Breda rond 1950 ontwikkeld. 

L-vormige gebouwen verbonden door tuinlandschap

We realiseerden 97 appartementen in twee L-vormige gebouwen die als het ware in elkaar geschoven zijn. Deze gebouwstructuur sluit aan op de oorspronkelijke opzet van het voormalige schoolgebouw. Er ontstaat een besloten binnenruimte voor collectief gebruik. Het tuinlandschap verbindt gebouw en omgeving als thematisch element in de tussenruimte.

Uit het originele stedenbouwkundige patroon hebben we de richtingen van de bouwblokken overgenomen waardoor het nieuwe plan de oorspronkelijke structuur van het schoolgebouw volgt dat eerder op deze plek stond. Ook de architectuur van de bestaande wijk speelt een rol in het ontwerp. Dit komt terug in het kleurenpalet van de gevelsteen en het sobere metselwerk.

Wisseling van posities van gevelopeningen

Binnen deze hoofdstructuur hebben we gevarieerd met het aantal en de posities van de kleine metselwerkpenanten. De diversiteit in het gevelbeeld ontstaat door het terugliggende metselwerk, de wisseling in het aantal gevelopeningen en de positie van de buitenruimtes. Zo geeft de lange gevel aan de Sabastraat afwisseling in het gevelbeeld, terwijl de achterliggende woningen identiek zijn.

 

Kunst uit voormalige school geïntegreerd in architectuur

In de jaren ’50 werd er vaak kunst geïntegreerd in de architectuur van openbare gebouwen. Vanuit de regeling die daar destijds voor was, is een stroming ontstaan van kunstwerken waaronder beeldhouwwerken, gevelobjecten en mozaïeken.

Twee van deze kunstwerken uit het oude schoolgebouw wilden we behouden. Bij de sloop van de school hebben we erop toegezien dat de werken bewaard werden. Eén kunstwerk hebben we teruggeplaatst in de entree van het appartementencomplex. Het andere kunstwerk is van de gevel van de school gehaald en op een andere plek in de wijk geplaatst.

Uitvoering