In het appartementencomplex Easy Street, op de kruising van de Tuinzigtlaan en de Ettensebaan in Breda, zijn 246 starterswoningen en 120 studentenwoningen gerealiseerd. Een substantiële buitenruimte over de volledige breedte van de starterswoningen als verlengstuk van de binnenruimte brengt een ontwerpuitdaging op het gebied van daglicht met zich mee.

De basis: vier balkvolumes

De vier balkvolumes van de starterswoningen vormen samen een carré en grijpen als molenwieken in elkaar. De doorlopende galerijen verbinden de entrees van ieder balkvolume, van de binnen- naar de buitenzijde van het carré. Hiermee wisselen ook de posities van de buitenruimtes af, zo nodigt het gebouw uit tot het maken van contact. 

Buitenruimte en galerij wisselen elkaar af

Het plaatsen van brede en diepe balkons over de hele breedte van iedere starterswoning beperkt het daglicht dat binnenkomt in de ondergelegen woning. Door de woningen per verdieping te spiegelen wisselen galerij en buitenruimte elkaar af. Deze constructie lost het daglicht probleem op in combinatie met een alzijdige dynamiek van het woongebouw.

Bijzondere vluchttrap

Het balkvolume parallel aan de Ettensebaan heeft een afwijkende bouwhoogte van veertig meter. Dit volume komt door de extra hoogte los te staan van de overige balkvolumes van het carré. Hierdoor is er een zelfstandige vluchtroute nodig. In dit geval is die als bijzonder ruimtelijk element op de kop van dit bouwvolume toegevoegd.

Het studentengebouw

Het balkvolume van de 120 studentenwoningen staat op enige afstand van het carré. De tussenruimte wordt gevuld met een tweelaags gebouwde parkeervoorziening. Het dak van het parkeergebouw is voorzien van een groen dak en een voor de bewoners toegankelijk dakterras.

De hoofdkleuren van de beide bouwvolumes, blauwtinten voor het carré en groentinten voor het balkvolume komen terug in de afzonderlijke entrees en entreehallen.

13 verschillende tinten blauw en 5 tinten groen

Het meest opvallend aan het carré volume zijn de gesloten gevelvlakken die zijn afgewerkt met blauw-geglazuurde gevelstenen. De 175.000 unieke blauwe stenen die Easy Street typeren, zijn met de hand geglazuurd. In samenwerking met Koninklijke Tichelaar uit Makkum zijn deze stenen speciaal voor dit project ontworpen en geproduceerd in dertien tinten blauw. Met deze tinten werd een verloop mogelijk van volblauw naar ijl blauwgrijs. Door het kleurverloop lost het gebouw haast op in de lucht.

‘We zochten een glazuur die van nature een levendigheid en nuancering laat zien in plaats van uniforme, effen gedekte kleuren. Om aan de vraag te voldoen heeft het laboratorium van de Koninklijke Tichelaar Makkum veel onderzoek gedaan om het juiste glazuur te ontwikkelen die bestaat uit mineralen die in smeltfase reacties met elkaar aangaan. Er is een glazuur ontstaan die over verschillende stenen een natuurlijke nuancering laat zien.’

Het balkvolume van de studentenwoningen staat tegen een groene ruimte aan. Door de vijf groentinten van de glazen borstweringen ontstaat de verbinding met deze groene ruimte.