De voormalige Waterfabriek is opgericht in 1904. Het rijksmonument aan de Ulvenhoutselaan in Breda werd tussen 2015 en 2017 herontwikkeld tot vier zelfstandige woningen. Vier gezinnen kochten samen het gebouw met het idee om elkaar door collectief te wonen, te ontmoeten. Dat leidde onder andere tot een gezamenlijke tuin grenzend aan natuurgebied Landgoed Wolfslaar. 

Historische sporen leidden tot nieuwe structuur

Vanwege het ontbreken van een cultuur- en bouwhistorisch dossier startten we een nieuw bouwhistorisch onderzoek. Hiermee legden we de historische sporen van het gebouw bloot. Vervolgens is het gebouw gestript en ontstond er ruimte voor de vier woningen, ieder met een eigen identiteit. De parallelle aaneenschakeling van het voorste deel en het achterste deel van het gebouw was een logische scheiding om aan te houden in de opdeling van de grote ruimten. In ieder bouwdeel zijn twee woningen gerealiseerd.

Bewoonbaar maken met minimale ingrepen

Om daglicht toe te voegen op de nieuwe slaapverdiepingen zijn er uniforme gevelopeningen toegevoegd die structureel zijn beglaasd om een eenvoudig, maar sterk contrast te maken tussen het bestaande monument en de nieuwe ingreep. Met eenzelfde beglazingssysteem is de serre voor één van de woningen als glazen doos tegen de buitengevel geplaatst

Originele elementen in gevelopeningen

Aan de voorkant van de Waterfabriek – bij het torenelement – lagen vroeger de directeurs- en machinistenwoning. De ruimtelijke indeling hiervan was gedeeltelijk geschikt voor het nieuwe woonprogramma. Aan de achterkant lagen de bedrijfshallen met stalen spanten en houten dakbeschot. Hier is het nieuwe woonprogramma opgenomen. Kenmerkend voor de bestaande gevelopeningen zijn de originele gietijzeren rondboog- en rondvensters die na de gehele renovatie en verduurzaming weer in goede staat verkeren.

Uitvoering