De eerste bestemming van wat we nu kennen als Hotel de Keyser was speciaal ontworpen voor het Protestants Militair Tehuis (PMT). Op de begane grond kwam een opslagplaats van de Zuid-Nederlandse Eierveiling. Na diverse interne verbouwingen en bescheiden uitbreidingen is het pand teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Eenheid door materiaalkeuze

De gevelvlakken van de eerdere uitbreidingen aan de rechter- en linkerzijde van de dak verdieping zijn nu uitgevoerd in een verticaal pannendak. Met de keuze voor de al aanwezige Tuile du Nord pan is een samenhangend totaalbeeld ontstaan.