De eerste bestemming van wat we nu kennen als Hotel de Keyser was speciaal ontworpen voor het Protestants Militair Tehuis (PMT). Op de begane grond kwam een opslagplaats van de Zuid-Nederlandse Eierveiling. Na diverse interne verbouwingen en bescheiden uitbreidingen is het pand teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Eenheid door materiaalkeuze

De gevelvlakken van de eerdere uitbreidingen aan de rechter- en linkerzijde van de dak verdieping zijn nu uitgevoerd in een verticaal pannendak. Met de keuze voor de al aanwezige Tuile du Nord pan is een samenhangend totaalbeeld ontstaan.

Specificaties Hotel de Keyser - Breda

Locatie
Keizerstraat - Nonnenveld, Breda
Programma
16 Hotelkamers en conferentiecentrum
Oppervlakte
300m²
Team
Lode Havermans, Abe Hielkema, Rawien Akloe, Mario Maas
Ontwerp
2002 - 2004
Uitvoering
2005 - 2007
Opdrachtgever
Hotel de Keyser
Constructeur
Van Boxsel Engineering
Bouwfysisch adviseur
AFL
Aannemer
Bouwbedrijf Boot