Vlakbij van het Museum aan de Stroom (MAS) ligt aan de Napoleonkaai kunstgalerie Schoots + Van Duyse. Deze galerie wordt gekenmerkt door een monumentale vide, die de twee niveaus van de tentoonstellingsruimte met elkaar verbindt.

De voorgevel: nieuwsgierigheid triggeren

Midden in de ruimte is een wand geplaatst die gelijkloopt met de vide richting de kelderruimte. De wand scheidt de voorruimte van de rest van de galerie. Zo kan er één kunstwerk centraal worden gesteld. Omdat de wand parallel aan de voorgevel staat, functioneert de voorruimte ook als etalage om de nieuwsgierigheid van de voorbijganger te prikkelen. 

De doorlopende lichtlijn geeft een gelijkmatige verdeling van licht op alle wandvlakken.

Minimalistische trap naar de kelder

De casco ruimte met de prominente vide aan de voorgevel zijde vroeg om een bijzonder ruimtelijk verbindend element. Zo is de minimalistische stalen trap in de ruimte van de vide geplaatst.