Op deze locatie aan de Graafseweg werd de eerste van in totaal 8 Brede Bossche Scholen in Den Bosch gerealiseerd. Deze brede scholen richten zich op de wijk door een breed programma aan te bieden. Naast het onderwijsprogramma is ruimte gecreëerd voor kinderopvang, sport, kunst en cultuur.

Uitdagende locatie

De locatie voor de wijkschool was vrij ondiep en langgerecht. Aan weerszijden grenst het perceel aan twee identieke historische bouwvolumes, die we graag als hoekstenen binnen de planvorming wilden behouden. Uiteindelijk bleek de locatie te krap om voor alle groepen op de begane grond buitenspeelruimte te maken én te voorzien in parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. Zo is de beschikbare buitenspeelruimte op maaiveld gereserveerd voor de onderbouw en is de speelruimte voor de midden- en bovenbouw naar het dak verplaatst. Om de speelruimte op het dak te kunnen realiseren is een deel van het programma uit het volume genomen en als uitkraging aan de voorzijde teruggeplaatst.

Klimaatgevel en geluidsbuffer

Over de hele lengte van het gebouw spant een glazen gevel, die ter hoogte van de derde verdieping wordt onderbroken voor de speelplaats. De glasgevel die dienst doet als geluidsbuffer en klimaatgevel geeft zicht op de onderwijsruimten die telkens per verdieping zijn gerangschikt. Direct achter de glasgevel loopt de gangzone die alle programmaonderdelen verbindt.

Nieuws over dit project

Specificaties BBS De Graaf - Den Bosch

Locatie
Breda
Programma
Basisschool
Team
Lode Havermans, Abe Hielkema, Mario Maas, Rawien Akloe
Ontwerp
1997 - 1998
Uitvoering
1999 - 2001
Opdrachtgever
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Constructeur
ABT
Installaties
ABT
Bouwfysisch adviseur
ABT
Aannemer
Giesbers Wijchen