Lucia terrein Breda

 • Ontwerp

  2010 - 2014
 • Realisatie

  2015 - 2020
 • Programma

  Stedenbouwkundig plan 4,8ha
 • Locatie

  Liesboslaan, Breda
 • Opdrachtgever

  Thebe Breda
Gerelateerde projecten

De huidige locatie van zorgaanbieder Thebe heeft voor jaren dienst gedaan als huisvestingslocatie voor de diverse (woon)zorgfuncties. Veranderingen in het (zorg)beleid naar een verdergaande deconcentratie van het zorgaanbod op meerdere wijklocaties heeft er toe geleid een herontwikkelingsopgave te definiƫren voor de huidige locatie.
De inklemming tussen de Ettensebaan en de Liesboslaan in combinatie met de jarenlange (woon)zorgfunctie heeft ertoe geleid dat de locatie in eerste instantie als een vrij autonoom, stedelijk fragment met een groen karakter beleefd wordt. Het stedenbouwkundige plan gaat uit van een herwaardering van de groene karakteristiek waarbinnen de bestaande te handhaven gebouwen zich schikken met nieuwe woon- en kleinschalige zorgfuncties. De ruimtelijke samenhang wordt met name gedefinieerd door de inrichting van de openbare ruimte.