Gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden

 • Ontwerp

  2015 - 2016
 • Realisatie

  2017 - 2031
 • Programma

  Stedenbouwkundig plan 16ha
 • Locatie

  Markendaalseweg – Fellenoordstraat e.o., Breda
 • Opdrachtgever

  Oranjebos Vastgoed BV
Gerelateerde projecten

De ontwikkeling van de Gasthuisvelden is een belangrijke opgave voor Breda. De Gasthuisvelden biedt de kans om 16 hectare terrein, gelegen binnen de singels van de stad nieuwe betekenis te geven. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om ruimte aan de stad toe te voegen door een stadspark op Seelig-Zuid te realiseren en de Nieuwe Mark af te maken. Het gebied dat nu gekenmerkt wordt door een gesloten karakter van defensie en overheidsterreinen kan worden opengebroken, waarmee nieuwe publieksgerichte en stedelijke functies aan de stad Breda worden toegevoegd. Door in een hoogstedelijke setting een combinatie van stedelijke leisure, onderwijs, wonen en werken met bijbehorende voorzieningen te realiseren wordt bijgedragen aan het versterken van het vestigingsklimaat van Breda. De ruimtelijke visie Gasthuisvelden is in nauwe samenwerking met verschillende diensten van de gemeente Breda en overige stakeholders tot stand gekomen.

Download pdf hier