Doornbos

 • Ontwerp

  2009 - 2011
 • Programma

  Stedenbouwkundig plan 3,6ha
 • Locatie

  Doornboslaan e.o., Breda
 • Opdrachtgever

  Woningcorporatie Wonen Breburg
Gerelateerde projecten

Na het vooroorlogse Belcrum en het Liniekwartier uit de jaren 50, vormde Doornbos, als separaat onderdeel van de grootschalige uitbreidingsplannen van de Hoge Vugt, de derde uitbreidingswijk van Breda ten noorden van het spoor. Ingeklemd tussen de spoorzone, de Noordelijke Rondweg en de stedelijke uitvalswegen Doornboslaan en de Kapittelweg, heeft de wijk een globale oppervlakte van circa 36ha. Doornbos is ontworpen als een autonome woonwijk met eigen voorzieningen en een ruimtelijke karakteristiek die kenmerkend is voor de ‘moderne stedenbouw’ uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Door deze opzet en de duidelijke fysieke begrenzingen van de wijk zijn de ruimtelijke relaties met de omliggende stadsdelen beperkt. Het stedenbouwkundige plan voorziet in een gedeeltelijke herstructurering van de wijk Doornbos en wordt niet alleen beschouwd als een opgave voor vernieuwing en verbetering van het woonprogramma, maar vraagt ook om fysieke inpassingsmogelijkheden binnen de karakteristiek van de bestaande wijk. Binnen de stedenbouwkundige structuur kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen ingrepen op bouwblok niveau en mogelijke ontwikkelingen die tot doel hebben om de verankering van de wijk Doornbos op het niveau van de stad Breda te verbeteren.