Hotel de Keyser

 • Ontwerp

  2002 - 2004
 • Realisatie

  2005 - 2007
 • Programma

  16 hotelkamers, 300m² conferentiecentrum
 • Locatie

  Keizerstraat - Nonnenveld, Breda
 • Opdrachtgever

  Hotel de Keyser
Gerelateerde projecten

De uitbreiding van het bestaande hotel met luxe kamers en conferentieruimten werd mogelijk door de leegstand van het naastgelegen pand op de hoek van de Keizerstraat en het Nonnenveld. Een gebouw met een opmerkelijke geschiedenis als onderdeel van het oorspronkelijke militaire Chassé Terrein.

Het noordelijke deel van de Keizerstraat was oorspronkelijk eigendom van het klooster St. Catharinadal. In 1542 wordt de grond door het klooster overgedragen aan de stad Breda en wordt er vanaf 1544 aan de huidige Keizerstraat gevestigd. Eerst onder de naam ‘nieuwe straat’, en in 1578 komt voor het eerst de naam ‘Keijserstraet’ voor in geschriften.
De oorspronkelijk aangelegde Keizerstraat liep slechts van de Oude Vest tot aan de Akkerstraat en wordt in 1682 doorgetrokken langs de ‘Lange Stallen’ naar het huidige Van Coothplein.
In het verlengde van de Keizerstraat lag de keizersbrug over de Oude Vest. Deze brug is in 1863 afgebroken in verband met de demping van de Oude Vest. Rond 1900 was de Keizerstraat de rosse buurt van Breda.

Ook het grondgebied van het huidige Nonnenveld was oorspronkelijk eigendom van het klooster St. Catharinadal. In 1533 maakte de stad plannen om op het zogenaamde Nonnenveld nieuwe straten en een veemarkt annex Turfmarkt aan te leggen. Rond 1538 worden de eerste huizen gebouwd. Vanaf 1544 komt de bebouwing van het Nonnenveld en de omliggende straten pas goed op gang.
Het Nonnenveld was een vierhoekige ‘plaats’ met lindebomen beplant. ‘De plaats is voortijds een slechte hoek geweest, waar zich alle schuim vergaderde.’ In 1873 werd het plein door de gemeente overgedragen aan het Rijk, om te dienen als militair oefenterrein. In 1908 werd de oude bebouwing aan de westzijde geheel gesloopt en in 1926 werd de huidige gevel gebouwd.

Rond deze tijd wordt ook het pand op het huidige adres Keizerstraat 3a gebouwd als ‘tehuis voor militairen.’ In 1930 wordt het gebouw dan ook in gebruik genomen als Protestants Christelijk tehuis voor Militairen ten behoeve van ‘de verzorging van de godsdienstige en zedelijke belangen der militairen.’

In de jaren ’70 en ’80 van de afgelopen eeuw is het gebouw een tweetal malen aangepast en uitgebreid in de geest van die tijd.

Met deze uitbreiding voor het Hotel de Keijser ontstond de mogelijkheid het pand weer in oude luister te herstellen. Wel werd de reeds toegevoegde verdieping ter plaatse van de oorspronkelijke set back behouden, maar in oorspronkelijke stijl voorzien van een gesloten gevelvlak met verticaal geplaatste Tuile du Nord pannen.
De oorspronkelijke gebouwstructuur bestond uit een begane grond niveau met entreepartij aan de Keizerstraat en een pakhuis met entree aan het Nonnenveld. De verdiepingen waren ingericht voor het militair tehuis. Analoog aan deze oorspronkelijke structuur zijn de nieuwe hotelkamers geplaatst op de verdiepingen, de conferentieruimten zijn geplaatst op het begane grond niveau. De grote deuren voor het pakhuis van destijds maken plaats voor grote vensters.