In 1999 besloot de gemeente Breda het water terug te brengen in de stad. Onder de naam De Nieuwe Mark worden de eerste twee fasen in de periode 2003 – 2010 gerealiseerd. 

Aan vier onderdelen binnen het project werkten we mee. We ontwierpen de inpassing van drie bruggen, en voor het rioolgemaal ontwierpen we de kelderrenovatie met de nieuwbouw voor de bovenbouw.

De plek waar tol werd geheven

De nieuwe Tolbrug ligt op het kruispunt van de oude haven en de meanderende bovenstroom. Dit is de plek waar de Haagdijk overgaat in de route naar het stadscentrum. Vroeger werd de overgang gescheiden door de stadsmuur, het was de plek waar tol werd geheven. 

Een gedicht op een bijzondere plek

De waterval bevindt zich onder het dek van de Tolbrug en is met een glazen zitelement zichtbaar gemaakt. Dit bijzondere element op deze plek was de aanleiding om de Bredase dichteres Yvonne Né te vragen een gedicht te schrijven dat, gefreesd in een staalplaat, de waterval afdekt.

‘Je ziet reeksen water komen, hoort de tongen samengaan
of ze geliefden zijn, zo praten zij, die alle taal verstaan’

De haven en de bovenstroom

De Barones- en Minderbroedersbrug liggen als twee ‘planken’ tussen de kades van de bovenstroom. Een waterval overbrugt het niveauverschil van 1,7 meter tussen de haven en de bovenstroom.

De derde fase

De derde fase gaat begin 2022 van start. In deze fase wordt de Nieuwe Mark met de oude singelstructuur verbonden, waarmee ook de ecologische hoofdstructuur wordt hersteld.

Als onderdeel van deze derde fase wordt ook de bovenstroom geheel verdiept aangelegd. Bij de eerdere werkzaamheden werd hier al rekening mee gehouden. De draagconstructie van de Barones- en Minderbroedersbrug komen als schijven in het water te staan.

Specificaties Nieuwe Mark - Breda

Locatie
Breda
Programma
3 Bruggen
Oppervlakte
225m²
Team
Lode Havermans, Abe Hielkema, Rawien Akloe, Mario Maas
Ontwerp
2003 - 2004
Uitvoering
2005 - 2008
Opdrachtgever
Gemeente Breda
Constructeur
Maters en De Koning
Civieltechnisch adviseur
Apcon Advies
Aannemer
Colijn Aannemersbedrijf